top of page

Bounce with head Challenge 50 - Tâng bóng bằng đầu

  • 5ngày
  • 4bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

1.How many times can you do? Pls send video us but you must wear puma kit(shirt, short and socks) Bạn có thể tâng bóng bằng đầu bao nhiêu lần? Vui lòng gửi video tham gia thử thách cho chúng tôi. Yêu cầu mặc bộ đồng phục tập luyện của AC Milan ( áo, quần và tất ) 2. Ball in the air with no touching on the ground How many times can you do that? Bóng phải liên tục ở trên không, nếu bóng chạm đất: thử thách kết thúc. Bạn có thể làm được bao nhiêu lần như vậy?

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page