Contact Us

Thank you for contacting AC Milan Academy Hanoi

For all inquiries, please call our main reception between 8.00am-5.00pm: 033-3562-833

Số 8/89 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà nội

Tel: 033-3562-833

Email: info@acmilanhanoi.com

Liên hệ

  • White Instagram Icon

Tel: 033-3562-833

Email: info@acmilanhanoi.com

Địa chỉ

Office; Số 8/89 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà nội