top of page

CN, 20 thg 12

|

dragonCELLO

ACM Academy Hanoi Christmas Party 2020

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
ACM Academy Hanoi Christmas Party 2020
ACM Academy Hanoi Christmas Party 2020

Time & Location

14:00 20 thg 12, 2020 – 17:00

dragonCELLO, 201 Phố Vệ Hồ, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, ベ ト ナ ム

Share This Event

bottom of page